Duyurular

 

Uluslar Arası Onay ve Koçluk Eğitmleri

[24.9.2013]

Uluslar Arası Onaylı Koçluk Sertifika Programları
Koçluk programları kişisel gelişim programları kapsamındadır. Koçluk Programları ve Koçluk ile ilgili normlar, etik kurallar ve genel çerçeveler Uluslar Arası Koçluk Dernekleri tarafından düzenlenmektedir. Bu derneklerin önde gelenleri şunlardır:

1. Association for Coaching International (AC) – Uluslar Arası Koçluk Derneği

Londra Merkezli Koçluk Derneği 2002 Yılında kurulmuştur.

Web sitesi: http://www.associationforcoaching.com

 

2. International Coaching Federation (ICF) – Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği[1]

Amerika (New York Merkezli) Dernektir. 1995 yılında kurulmuştur.

Web sitesi: http://www.coachfederation.org/

Türkiye’de ICF Turkey olarak örgütlenmiştir. Türkiye’de web sitesi: http://www.icfturkey.org

 

3. International Association of Coaching (IAC) - Uluslar Arası Koçluk Derneği

2003’te Amerika merkezli olarak kurulmuştur.

Web sitesi: http://www.certifiedcoach.org/

 

Uluslar Arası Koçluk Dernekleri Hizmetleri

Koçluk derneklerinin hizmetleri iki başlık altında inceleyeceğiz:

 

A. Üyelik: Koçlar (koçluk eğitimi alanlar) ya da koç olmasa da koçluk ile ilgileneler üye olabilirler. Dernek aidatını ödeyen herkes üye olabilir.

 

B. Koçluk eğitimlerini onaylamak: Koçluk kurumları eğitimlerini ayrıntılı şekilde bu derneklere sunarlar. Dernekler de kendi koyduğu kriterlere ve standartlara eğitimin uygun olduğunu onaylarlar. Böylece koçluk eğitimi alacak olan kişiler uluslararası onaya sahip eğitimleri aldıklarında uluslar arası koçluk derneğinin belirlediği standartlarda eğitim aldığını bilir. Eğer onay olmadan eğitimi alıyorsa da aldığı eğitiminin eğitimi veren kişi ya da kurumun standardında olduğunu bilir.

Koçluk derneklerinin faaliyet alanları, bu iki hizmet ile sınırlı değildir. Bu makalede bu iki hizmet ele alınmıştır.

A. Üyelik Hizmetleri

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, … her gerçek ya da tüzel kişi koçluk derneklerine üye olma hakkına sahiptir. Bazı dernekler kurumsal üye kabul etmemektedir.

Evet, sizde koç olsanız da olmasanız da, koçluk derneklerine üye olabilirisiniz. Üyeliğe girdikten sonra koçluğunuzun akredite edilmesi ayrı bir süreçtir.

B. Koçluk Eğitimlerinin Onayı

Derneklerin bir başka işlevi de koçluk eğitimlerini onaylamasıdır. Eğer bir koçluk kurumu, ya da koçluk merkezi tarafından verilen eğitimler her hangi bir koçluk derneği tarafından onaylanmışsa, bu “verilen eğitimin o derneğin belirlediği standartlarda olduğu anlamına gelecektir.

Böyle bir kurumdan onayı olmayan eğitim ise “eğitimi veren kişi ya da kurumun standardında eğitimdir” diyebiliriz.

Uluslar Arası Koçluk Dernekleri Tarafından Onaylı Olan Türkiye'deki Koçluk Eğitimleri

Koçluk Derneğine üye olmak farklı bir durum, eğitimin onaylanması ise farklı bir durumdur. Satın almak istediğiniz kursun onaylı olup olmadığını aşağıdaki linklerden kontrol edebilirsiniz.

 

1. Association for Coaching International (AC) – Uluslar Arası Koçluk Derneği

http://www.associationforcoaching.com/member_search/org/acrec/All/

Toplamda 58 farklı kursu onaylamışlardır. Türkiye’den toplam 5-6 kurumun eğitimi onaylı olduğu görülmektedir. İzmir’den ise listede sadece ELMAS’ın eğitimi onaylı olduğu anlaşılmaktadır. (Listeyi İnceleyiniz.)

 

2. International Coaching Federation (ICF) – Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği

http://www.icfturkey.org/index.php/uenvanlama-51/koc-eitim-programlar/icf-tuerkiye

Toplamda 30 kadar farklı eğitimi onayladıklarını web sayfalarından ilan etmektedirler. Bulardan 5-6 kurum Türk menşelidir. Aralarında İzmir merkezli olan kurum olmadığı anlaşılmaktadır.

 

3. International Association of Coaching (IAC) - Uluslar Arası Koçluk Derneği

http://www.certifiedcoach.org/index.php/become_a_licensee/licensed_schools_mentors/

Bu linkten arama yaptığınızda sadece bir tane Türk Koçluk kurumunun eğitimini bu kuruma onaylattığı görülmektedir.

 

Yukarıdaki linklerden farklı yerlerde kurumlarının adını görürseniz muhtemelen kurumun üyelikleri ile ilgili bilgileri inceliyor olabilirsiniz. Üye olmak kursun onaylı olduğu anlamına gelmemektedir. 

 

Yukarıdaki kurumlardan farklı bir kuruma eğitimlerinin onaylı olduğunu bildirilmesi durumunda; onaylayan kurum adını, onay bilgilerini ve web sitesi bilgilerini isteyin, inceleyin. İngilizce olduğunu söylerlerse de(İngilizce bilmeseniz bile)  “Google Translate” ile çevirerek en azından kurum adını ve kurs onayını görün.

Yukarıda verilen önde gelen Uluslar Arası Koçluk Derneklerine ilave olarak Londra Merkezli olarak "European Mentoring & Coaching Coincil" Avrupa Mentorluk & Koçluk adlı dernek de bulunmaktadır. Kurumun web sitesinde araşıtma yaptığınızda Türkiye'den üyeleri ve onaylı eğitim programları bulunmadığı anlaşılmaktadır. [2]  Aşağıdaki linkten güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.  http://www.emccouncil.org/eu/en/find_mentorcoach 

 

 

Üniversite Onaylı koçluk Programları

Ülkemizde hiç bir üniversitede içeriği üniversite tarafından hazırlanan koçluk programı verilmemektedir. Ancak koçluk eğitimi veren kurumlar üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri ile ortaklaşa program düzenlemektedirler.  Bu kapsamda, koçluk eğitimini veren kurum kursun içeriğini hazırlamakta ve üniversitenin dersliklerini ve altyapısını kullanarak gelir paylaşımı esaslı işbirliği geliştirmektedirler. Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezinde verilen kursların tamamında (Koçluk eğitimleri dahil) Üniversitenin sürekli eğitim merkezlerinin logosu bulunmaktadır. Üniversitelerimiz koçluk programlarına içerik olarak değil alt yapı olarak destek vermektedirler.

 

"Uluslar Arası" Kelimesine Yüklenen Anlam

Bazı koçluk kurumlarının, özellikle Avrupa ülkelerinde ofis açarak (headquarter) programlarının "uluslar arası" olduğunu iddia etmektedirler.  Bu durumda “Uluslar arası” kelimesine hangi anlamı yüklediğinize bağlı olarak değerlendirmek yararlı olacaktır. Eğer kurumun hem Türkiye’de hem de Türkiye’den farklı bir ülkede ofisi varsa uluslar arası diyebiliriz. Ancak sizin “uluslar arası” kelimesine yüklediğiniz anlam nedir?

Başka bir ifade ile Koçluk kursunu veren kişi İngiliz ise, bu kurs içinde "uluslar arası koçluk kursu" diyebiliriz! Zira siz Türk olarak, bir İngiliz’den ders alıyorsanız “uluslar arası” bir eğitim ortamı oluşmuş olur! Tabi bu kavrama yüklediğiniz anlam bu ise…

Koçluk eğitimlerinde kullanılan “Uluslar Arası” ibaresinden bizim anladığımız şudur; verilen eğitimin uluslar arası koçluk derneğinin en az birisi tarafından onaylanması ve eğitimin o derneğin belirlediği standartlarda olduğunu teyit etmesidir.

Böylece koçluk, koçluk eğitimleri konularında derinlemesine bilgisi olmayanlar aldıkları eğitimin kalitesinin, koçluk kurallarını regüle eden kurumların standardında eğitim aldıklarından emin olabilirler.

Hiç bir uluslar arası koçluk kurumdan onayları olmadan ya da sadece herkesin üye olabileceği gibi uluslar arası koçluk derneklerinden birisine üye olup, buna bağlı eğitimlerine "uluslararası koçluk eğitimi" olarak sunan kurumların "uluslar arası" kelimesine yüklediği anlamı sorgulamanız gerekir.

Sonuç

Yukarıda bahsettiğimiz uluslar arası derneklerden onayı olmadan da kaliteli eğitim veren kurumlar olabilir. İçerik ve eğitimi veren kişilerin tecrübelerini, “uluslar arası onay” konusu ile ilgili verdikleri bilgileri de değerlendirerek karar verebilirsiniz. Bu konu tamamen kursu veren kurum ile aranızda kurulacak olan güven ilişkisine bağlıdır. Kayıt olacağınız kurs hakkında içerik, onay, yetkinlik, materyal vs. konularında tam bilgi sahibi olduktan sonra kayıt yaptırmanızı öneriyoruz.

Bu konuda bilgi edinmek için "Koçluk Soruları ile Koçluk Sertifika Programları" başlıklı makalemizi okuyabilrsiniz. [1] Derneğin adı, söz konusu derneğin tüzüğünden alınmıştır. İngilizce adında “federation” ifadesi bulunmasına karşın “federasyon” değil dernektir.  (http://www.icfturkey.org/index.php/icf-hakknda/dernek-tuezueue)

[2] 24.09.2013 tarihi itibarı ile kurumun web sitesinde listelenen üyeleri arasında yapılan aramada elde edilen sonuçlara göre değerlendirilmişitir.

 

 Not: Makale 22 Eylül 2013 tarihinde yazılmıştır. 24 Eylül 2013 tarihinde revize edilmiştir.

Elif Sayar

Profesyonel Koç

ELMAS Koçluk ve Gelişim Merkezi

www.ElmasKocluk.com

 

www.elmaskocluk.com ve www.elmasingilizce.com web sitelerinde yayınlanan yazılarımızı, canlı link vererek ya da kaynak göstererek kullanabilirsiniz. Yazıların canlı link vermeden veya kaynak göstermeden kullanılması yasaktır.

 

« Tüm Duyurular