Duyurular

 

Nasrettin Hoca Fıkrası ile “SWOT Analizi”

[14.10.2013]

Nasrettin Hoca bir gün eşeğine SWOT analizi yapmak ister. Elinde kâğıt ve kalem ile eşeği çayırda yayılırken eşeğinin güçlü yönleri, zayıf yönleri üzerinde çalışmaktadır. Eşeği gayet bakımlı ve güçlü kuvvetlidir. Tam bu sırada Hocanın köylüsü bir arkadaşı gelir:

- “Hoca, elinde kâğıt kalemle ne yapıyorsun?” der. 
Hoca:
- “Eşeğime SWOT analizi yapıyorum.” diye karşılık verir. 
- “O da nedir hoca?” der meraklı arkadaşı.
- “Bak” der hoca: Eşeğimin güçlü yönlerini yazdım. Benim eşek çayırda hep atlarla beraber yayıldığı için ‘at gibi’ hissediyor ve at gibi de koşuyor. Şimdi de şunu düşünüyorum, acaba, ben eşeğimi ineklerle beraber çayıra salsam, inekler gibi sütünden de faydalanabilir miyim? Bunu fırsat olarak değerlendirebilir miyim diye düşünüyorum”.
Bu konu Hocanın arkadaşının ilgisini çeker hemen köye doğru hızlıca gitmeye başlar ve bir taraftan da :
- “Hoca, ben eşeğimi getirmeye gidiyorum, benim eşeğe de o analizden yapalım” der. Hoca arkadaşının arkasından bağırır:
- “Dur dur, eşeğini buraya getirme. Daha sana benim eşeğin zayıf yönünü söylemedim. Benim eşek, kendini diğer eşeklerin yanında ‘eşek gibi’ hissediyor.” 
 
SWOT Analizi
SWOT Analizi, daha ziyade yönetim ve karar alma sürecinde yardımcı bir araç olarak kullanılır. Analizin temel amacı karar verme aşamasında konu ile ilgili kuvvetli veya zayıf, avantajlı veya dezavantajlı noktaların birlikte görülebilmesini ve değerlendirilmesini sağlamaktır. SWOT kısaltması İngilizce Strengths (Güçlü Yönler), Weaknesses (Zayıf Yönler), Opportunities (Fırsatlar), ve Threats (Tehditler) kelimelerinin ilk harflerinden oluşan bir akrostiştir. 
 
SWOT Analizi, koçluğun diğer disiplinlerden beslenmesi prensibi çerçevesinde yönetim bilimlerinden alınmıştır. Koçlukta kişisel ya da kurumsal alana uyarlanan bir araç olarak kullanılmaktadır.
 
SWOT analizi başlangıcında analiz süresince değerlendirilecek olan konu tanımlanmalıdır. Analiz somut ve belirli bir konu için yapıldığında etkili olacaktır.
 
Analizin, Strengths (Güçlü Yönler), Weaknesses (Zayıf Yönler) kısımları kişi veya kurum ile ilgilidir ve“içseldir”. Opportunities (Fırsatlar) ve Threats (Tehditler) kısımları ise dış çevre ile ilişkilidir ve “dışsaldır.”
 
SWOT Analizi Şablonu

DÂHİLİ

HARİCİ

STRENGHTS (Güçlü Yönler)

·          

·          

·          

·          

·          

WEAKNESSES (Zayıf Yönler)

·          

·          

·          

·          

OPPORTUNITIES (Fırsatlar)

·          

·          

·          

·          

·          

THREATS (Tehditler)

·          

·          

·          

·          

·          


SWOT Analizi Değerlendirme (Gerektiğinde Kullanılır)

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SWOT analizini PEST (Political, Economic, Social and Technological) analiz, Beyin Fırtınası (Brainstorming) ya da diğer teknikler ile beraber kullanmak mümkündür.
 
SWOT analizinin yapılış amacına göre, değerlendirme aşamasında kişi veya kurumun stratejisini belirleme amacı ile aşağıdaki sorular sorulara cevaplar aranarak değerlendirme yapılabilir.
 
•Güçlü olduğumuz yönlerimizi hedefimize ulaşmada nasıl değerlendirebiliriz?
•Zayıf olduğumuz yönlerimizi nasıl güçlendirebiliriz? Nasıl olumluya çevirebiliriz?
•Hedefimiz bağlamında fırsatları nasıl değerlendirmeliyiz?
•Tehditlere karşı nasıl tedbir almalı ve tehditlerden etkilenmemeyi sağlamalıyız?
 
 
M.Akif Sayar
Profesyonel Koç / İngilizce Eğitim Koçu
ELMAS Koçluk ve Gelişim Merkezi
www.ElmasKocluk.com
 
www.elmaskocluk.com ve www.elmasingilizce.com web sitelerinde yayınlanan yazılarımızı, canlı link vererek ya da kaynak göstererek kullanabilirsiniz. Yazıların canlı link vermeden veya kaynak göstermeden kullanılması yasaktır. 

« Tüm Duyurular