Koçluk Hizmetleri » Spiritüel Koçluk

 

Spiritüel Koçluk

Bedenin, zihnin ve ruhun gelişimi ile kişisel dönüşüm...
 
 • Spirituel Koçluk Seansları
 • Enerji Çalışmaları
 • Theta Healing
 • Rüya Seanları

Esma-ül HüsnaBir yanı ile gizli ilimlere, bir yanı ile tasavvufa, diğer yönü ile piskolojiye ve sosyal bilimlere uzanır.

Rüyaların hayatımızda oynadığı rolü kimse bütünü ile inkar edemiyor. Çoğu kimse hayatımızdaki olayları önceden anlama bağlamında, rüyaların insanlığa yardımcı olduğuna tereddütsüz inanıyor.
 
Erhard Freidag diyor ki “Görmesini bilirsen herşeyde senin için bir mesaj olduğunu anlarsın. Mesaj her zaman çıplak halde görülmez türlü sebeplerden kendini gizleme ihtiyacı duyar.”
 
Rüyalarınızın içersinde gizlenen mesajlar neler?
Rüyalarınız size hangi mesajları veriyor?
Sürekli gördüğünüz rüyalar mı var? 
Çözümleyemediğiniz rüyalarınız mı var?
 
Rüya Koçluğu Seansları ile rüyalarınızı çözümleyin, onları anlamlandırın ve bu mesajları alarak hayatınızda değişimi yaşayın…
 
Telefon ile Rüya Yorumu Seansı
Rüya Yorumlarını telefon ile de yaptırabilirsiniz. 
 
 
 
 
Kuantum Vaka Çözümlemesi
 • "Zaman içinde zaman, mekân içinde mekân vardır." Abdülkadir-i Geylâni Hazretleri (1077 – 1165) İslam Âlimi 
 • "Geçmiş ve gelecek diye bir şey yoktur. Yalnızca sonsuz bir “şimdi” vardır! Abraham Cowley. İngiliz Şair (1618 – 1667)
 • Albert Einstein “İzfiyet Teorisi” ile bize, zamanın göreceli olduğunu ve uzaydaki hızımıza göre değişebileceğini göstermiştir. Uzay üç boyutlu bir yer iken (uzunluk, genişlik, derinlik), İzafiyet Teorisi ile “zaman” dördüncü boyut olarak eklenmiştir. İzafiyet Teorisi - Albert Einstein (1879 – 1955)
 • “Eğer kuantum fiziği sizi derin bir şekilde şok etmediyse, onu henüz anlamamışsınız demektir. “Gerçek” olarak adlandırdığımız her şey, “gerçek” olarak kabul etmediklerimizden oluşmaktadır”. Niels Bohr (1885 - 1962) Nobel Fizik Ödüllü  Danimarka’lı Fizikçi
 • “Evrenin sırrını bilmek istiyorsan, enerji, frekans ve titreşim açısından incelemelisiniz. Nikola Tesla (1856 – 1943) Sırp Asıllı Amerikalı Fizikçi
 • Kuantum teorisi bize hiçbir şeyin “katı madde” olmadığını söyler. “Her şey enerjidir. Her şey titreşimdir.” (Kuantum Teorisi)*
 
Zaman, mekân ve enerji teorileri ve bu konudaki fikirler 1070’li yıllarda doğan büyük İslam alimi Abdülkadir-i Geylâni Hazretleri ile başlamıştır. Bu konudaki teoriler ve düşünceler 20. Yüzyılda Eistein’in “İzafiyet Teorisi” ve temelde Max Plank tarafından ortaya atılan ve birçok bilim insanının katkısı ile oluşan “Kuantum Teorisi” ile günümüzdeki şeklini almıştır.
 
 • Madem Abdülkadir-i Geylâni Hazretleri’nin ifade ettiği gibi “zaman içinde zaman, mekan içinde mekan” var;
 • Madem İngiliz Şair Abraham Cowley’in dediği gibi “geçmiş ve gelecek yok ve sadece “an”, yani “şimdi” var;
 • Madem Einstein “İzfiyet Teorisinde” belirtildiği gibi, zaman görecelidir;
 • Madem “Kuantum Teorisinde” özetlendiği gibi “katı madde diye bir şey yok ve her şey enerji ve titreşimden oluşuyor;"
 
O halde, geçmişteki, andaki ve gelecekteki tüm vakalarımızı “anda” yani “şimdide” çözebiliriz... 
 
Peki nasıl?
 
“Kuantum Vaka Çözümlemesi” ile…
 
 
Kurumsal veya kişisel vakalarınız için ücretsiz "Ön Görüşme Seansı" Randevusu Alın...

 

Quantum Case Settlement

 • Time in time and space in space exist. Abdülkadir-i Geylâni (1077 – 1165) Islamic Scholar 
 • Nothing is there to come, and nothing past, but an eternal “now” does always last. Abraham Cowley English Poet (1618 – 1667)
 • Albert Einstein’s “Relativity Theory” showed us that time is relative and it can change depending on the speed of us in space. While space is three dimensional (Length-Width-Height), “Time” is added with the “Relativity Theory.” Albert Einstein (1879 – 1955)
 • “If quantum physics hasn’t profoundly shocked you, you haven’t understood it yet. Everything we call real is made of things that cannot be regarded as real.” Niels Bohr (1885 - 1962) Nobel  Prize in Physicist, Danish  Physicist
 • “If you want to know the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.” Nikola Tesla (1856 – 1943) Serbian American Physicist
 • Quantum theory tells us that nothing is actually solid. “Everything is energy. Everything is vibrating.” Quantum Theory**
 
 
Time, space and energy theories and ideas on this subject, started with the Great Islamic Scholar Abdul Qadir-i Geylani who were born in 1070’s. Theories and ideas on this subject have taken current form with the contribution of Einstein’s “Relativity Theory” and “Quantum Theory” basically put forward by Max Plank and shaped by contribution of  many scientists in the 20th century and up to date.
 
 
 • Since there is "time in time, space in space" as Abdulkadir-i Geylani stated;
 • Since “nothing is there to come, and nothing past, but an eternal ’now’ does always last”, as English Poet Abraham Cowley stated;
 • Since “time is relative” as Einstein’s "Relativity Theory" states;
 • Since "no matter is solid and everything is made up of energy and vibration" as it is summed in “Quantum Theory;"
Then, we can settle every single case that was / is / will be “in the past”, “at the present” and “in the future” at now that is in present moment.
 
 
But how?
 
With “Quantum Case Settlement”…
 
 
Take a "Free Pre Session" appointment for corporate or personal cases “Case Settlement Sessions.”
 
 
 
 
 
 
 
*http://tr.wikipedia.org/wiki/Kuantum_mekani%C4%9Fi
Kuantum mekaniğinin temelleri 20. yüzyılın ilk yarısında Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Max Born, John von Neumann, Paul Dirac, Wolfgang Pauli gibi bilim adamlarınca atılmıştır.
 
** http://tr.wikipedia.org/wiki/Kuantum_mekani%C4%9Fi
In the first half of the 20th century, quantum mechanics were founded by scientists such as Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Max Born, John von Neumann, Paul Dirac Wolfgang Pauli.
 
...Mükemmelliğe İlerle

 

Program Başvuru Formu
Program :
Ad, Soyad :
E-Posta :
Telefon :
Bulunduğunuz İl :
İsteğiniz :
Mesajınız :
   
Güvenlik Kodu :

“Her şey enerjidir. Her şey titreşimdir.” Kuantum Teorisi