Kurumsal Eğitim ve Hizmetler » Kurumsal Eğitimler

 

Kurumsal Eğitimler

1. Profesyonel Satış Eğitimi - Satışta Koçluk Becerileri   

Satış becerileri tüm yeteneklerimizi kullandığımız ve birleştirdiğimiz bir süreçtir. Şirketin yapısına özel stratejilerine göre değişiklikler olsa da insan odaklı satışın temelleri kişilerin becerilerini geliştirmekte saklıdır.
 

Eğitimin İçeriği

 • Satıcı ve iletişim Bağlantısı
 • Satış Zinciri
 • Vücut Dili ve önemi
 • Farklı Kültürler ve Beklentiler
 • Satış ve Stres Yönetimi
 • Hızlı ve Doğru Karar Verme
 • Problem Çözme Disiplini
 • Müşteriye Sunduklarımız
 • İlk İzlenim ve Sosyalleşme
 • Kişilik tipleriyle uyumlu iletişim teknikleri
 • İkna Süreci
 • Satış Kapama Teknikleri ve İtiraz karşılama
 • Rakip Firma Analizi

 

2. Temel Yönetim Becerileri ve Kurum Kültürün ve Ortak Dilin Oluşturulması

Temel Yönetim Becerileri şirketteki her bir yönetici ve yönetici adayının, temel iş yapış şekillerini belirleyecek araçların verilmesi ve uygulama aşamasında yol gösterici unsurlarla zenginleştirerek, etkin bir yönetici nasıl olunur. Şirket içinde herkesin birbirini anlaması nasıl sağlanır.
 

Eğitimin İçeriği

 • Etkin Toplantı Yönetimi Nasıl Yapılır
 • Planlama Yapma Kontrol Et Değerlendir
 • Sorumlulukların Belirlenmesi ve İş dağılımı
 • Temel Neden Analizi Nasıl Yapılır
 • İş yerinde Takım Kurmanın Önemi ve Çeşitleri
 • Değişimi ve Direnci yönetmek
 
 

3. Şirket Değerlerinin Korunması ve Organizasyon, Yaşam ve Sınırları

Şirketlerin vizyonuna göre oluşturmuş olduğu değerlerin şirket için önemi nedir. Üst yönetim ve şirket çalışanlarının bu değerleri yaşayarak iş yapış şekillerine ve tutumlarına değerlerin aktarılabilmesi için kullanabileceğimiz araç ve yöntemler nelerdir. 

 

Eğitimin İçeriği

 • İşimizin Özü ve Değerler Bağlantısını bilmek şirketimizi nasıl etkiler
 • Güçlü ve Zayıf Yönlerimizin belirlenmesini nasıl yapacağız
 • Değerleri yaşamak için eylem planlarımız
 • Değerlerin Algılanması ve Yaşanması için yöntemlerimiz neler
 • Duygusal Bağlılık Oluşturmak
 • Değerleri yaşamak için eylem planlarımızı nasıl belirlemeliyiz.
 
 

4. Mutlu Çalışan(Motivasyon)

Şirketlerinizdeki üst yönetimden alt kademede çalışan tüm bireylerin iş yerine karşı tutumlarının yapılandırılması nasıl olmadır. Motivasyon gerçeği nedir. Motive olmuş bir çalışanın şirkete katacağı pozitif değerler nelerdir ve nasıl yönetebiliriz. 
 

Eğitimin İçeriği

 • Fiziksel ve Duygusal Bağlılık
 • Duyguları ve Mesajları Dinleme
 • Duyguları anlama
 • Doğru kelimeler ve vücut dili ile İletişim
 • Fark yaratmak
 
 

5. Ekip olmak, Takım Çalışması ve Liderlik

Şirketimizde bir takım ile çalışmak çok önemlidir. Takım oluşturmanın ve takımları belirlenmiş hedeflerde yüksek motivasyon gücü ile ilerletmek için neler yapacağımız ve bunun için kullanacağımız modeller nelerdir. Takımlarımızı yüksek performanslı takımlar haline getirmek için yöneticiler bu süreci yönetmek için nasıl davranışlar sergilemelidirler.
 

Eğitimin İçeriği

 • Takım ve Grup Nedir
 • Takım olmanın aşamaları
 • Takımın Performansını arttırmak
 • Takim içi iletişim
 • Yüksek Performanslı Takımlar
 • Yüksek Performanslı Takımlar Modeli
 
 

6. Zaman Yönetimi ve Kişisel Etkinlik Becerileri

Zamanı yönetebilen kişilerin yönettiği şirketler yönetmeyenlere göre olumlu farklar yaratırlar. Zamanımızı yöneterek, kişisel olarak etkin bir yönetici olmak için neler yapabiliriz. Zaman planlaması yapmak için hangi yöntemlerden yararlanacağız. Zaman planlamasını iş yaşamındaki önemi nedir.
 

Eğitimin İçeriği

 • Zaman Tuzakları
 • Kişisel Etkinlik Nedir
 • Kişisel Planlama Nedir
 • Öncelikleri Belirlemek
 • Yapılacaklar listesi nasıl belirlenir
 • Zamanı Yönetmek
 
 

7. İletişim Becerileri 

İş ve sosyal hayatımızda iletişim becerilerini doğru ve hedeflerine uygun olarak kullanmak bizi başarının en üst basamaklarına tırmandıracaktır. İletişimin nasıl bir yapısı olduğunu anlamak, çalışanlarımız ile olan ilişkimizde pozitif bir iletişim halinde olmanın katkılarını fark etmenin iş yaşamımıza katkısı nasıl olmaktadır. Doğru bir iletişim kurmak için hangi araçlardan faydalanacağız. 
 

Eğitimin İçeriği

 • İletişimin Yapısı
 • İletişimin Çeşitleri
 • Dil
 • Dinlemek, anlamak, anlaşılmak, davranış
 • Vücut Dilimiz Neler Söylüyor
 • İletişim Becerilerini Geliştirmek
 
 

8. Performans Yönetimi

Performans ve geliştirme sürecine neden ihtiyacımız var tanımlamak ve önemini anlamak. Yıllık hedeflerin nasıl yapılacağının öğrenilmesi. Yöneticiler olarak sizin ve ekibinizin performansını yönetmeniz ve geliştirmeniz için ihtiyaç duyacağınız becerileri araştırıp keşfetmek. 
 
Doğru hedef yazma tekniklerini öğrenmek ve uygulamaya geçirmek. Kişisel Gelişim Planı oluşturmak için ihtiyaç duyulan becerileri anlamak, uygulamalarını yapmak. Performans görüşmelerinin hem yöneticiler hem de çalışanlar için hazırlıklarını ve uygulanışını nasıl olacağını ve yöntemleri öğrenmek.
 

Eğitimin İçeriği

 • Mevcut Durumda neredeyiz
 • Hedef ve Sürelerin Belirlemesi
 • Beceri Geliştirme yöntemleri
 • Kişisel Gelişim Planı nasıl yapılır
 • Performans Görüşmesi Nasıl Yapılır
 • Değerlendirme süreci nasıl işler
 • Puanlama süreci nasıl işler
 
 

9. Performans Sorunlarının Değerlendirilmesi  

Şirketimizde bazen, iyi bir desteğe ve koçluğa rağmen, çalışanlarımız düşük performans gösterebiliyor. Performans sorunları çeşitli nedenlerden kaynaklanabiliyor bu eğitimin sonunda Performans sorunlarının nasıl ortaya çıktığını anlayacağız. Kişinin o anki performans sorununun ne olduğunu ve nereden kaynaklandığını nasıl belirleyeceğimizi, performans sorunlarının ele alınması sürecinde ‘doğru davranış nasıl olmalı’ konusunda yöntemler öğreneceğiz.
 

Eğitimin İçeriği

 • Performans sorunları ne zaman ortaya çıkar
 • Performans sorunları nelerdir
 • Performans sorunlarının ele alınma süreçleri 
 • Performans sorunlarının giderilmesi
 
 

10. Geri Bildirim Nasıl Verilir

Şirketimizde çalışma arkadaşlarımıza ya da çalışanlarımıza geri bildirim verdiğimiz zamanlarda göstermemiz gereken davranış şekilleri nelerdir. Geri bildirimi ne amaçla kullandığımızı anlayacağız. Geri bildirim alırken ve verirken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda bilgimizi arttıracağız. Davranışa dayalı geri bildirim vermenin neden önemli olduğunu netleştireceğiz. Geri bildirim verirken duygu ve düşüncelerimizi neden sahiplenmemiz gerektiğini hakkında bilgi sahibi olacağız.
 

Eğitimin İçeriği

 • Geri Bildirim Nedir
 • Geri Bildirim Metodları
 • Şirket için Uygun olanın Belirlenmesi
 • Geri Bildirim Nasıl Yapılır
 
 

11. Değişim Yönetimi

Şirketlerimizde değişim kaçınılmazdır. Değişimi yönetmek her zamankinden daha önemli hale geldi. Değişim sırasında takımlarınızın bağlılıklarını kazanacak ve değişimin gerçekleşmesini sağlayacak becerilere sahip olacaksınız. Değişim aktivitelerinin aşamalarını ve bu aktiviteleri nasıl yöneteceğinizi tanımlayacağız. Değişimi bilgisini verirken size yardımcı olacak iletişim araçlarını tanımlayabileceksiniz. Değişimi gerçekleştirmek için size yardımcı olabilecek araçların neler olduğunu öğreneceksiniz. Değişime direnci fark etmek ve yönetmek konusunda gelişecek; kendinize ve kişilere Değişimin sürecinde nasıl destek olabileceğinizi ve yöntemlerini öğreneceğiz.
 

Eğitimin İçeriği

 • Tanımlar
 • Değişim Neden Önemli
 • Değişim Modeli
 • Şirketin Vizyonu ve Ortak amacı
 • Değişimde İletişim ve Bağlılık Yaratmak
 • Değişim Sürecini Yönetmek
 • Değişime Liderlik Etmek
 
 

12. İyi bir Dinleyici Olmak (Söylemekten çok Sormak)

Mesaj ve dinleyiciye uygun olarak, konuşma tarzımızı ve üslubumuzu değiştirebilme yeteneğimizi geliştirecek ve iletişim becerimizi arttırmak. Öğrendiğimiz becerileri sorun çözme ve performansı yönetmede nasıl uygulayacağımızın yöntemlerini uygulama şeklimiz. İnsan ilişkilerimizi yapılandırmak ve iyileştirmek için becerilerimizi nasıl geliştireceğiz. 
 

Eğitimin İçeriği

 • Duyguları Dinleme
 • Duyguları adlandırma
 • Mesajları dinleme
 • Ne  istediğini söylemek
 • Ne anlatmak istiyorum
 • Nasıl uygulayabilirim
 
 

13. Mükemmel Müşteri Hizmetleri

Şirketinin değerlerini anlamış ve uygulayan çalışanların sunduğu bir müşteri hizmeti her işletmenin işyeri hedeflerinin en üst basamağında yer almaktadır. Hizmette şirketimizin belirlemiş olduğu tarza uygun olarak müşteri hizmetlerinde mükemmelliği bulmak için neler yapabileceğimiz ile ilgili konuları çalışacağız. Yönetici ve çalışanların müşterilere etkileyici hizmet vermek ve onların bağlılıklarını kazanmak için nasıl davranacağımızı öğreneceğiz. Kendimizi tanımış, hedeflerimizi netleştirmiş ve gelişim için eylem planı hazırlamış olacağız. 
 

Eğitimin İçeriği

 • Her Şikayet Bir Armağandır
 • Şirket İlkelerimiz ve Değerlerimiz Nedir
 • Hizmet Nedir ve Müşteri Hizmeti İlkelerimiz nelerdir.
 • Özgüven Duyan Bir Çalışan Nasıl Olmalıdır
 • Bağlılık Kazanma Modeli  Nedir ve Benim Rolüm Nedir
 • Müşteri ilişkilerinde Durum, Düşünce ve Duyguları yönetmek
 • Müşteri ilişkilerinde neleri değiştireceğim
 
 

14. Delegasyon Eğitimi

İş paylaşımı ve yöneticinin bir işi takım arkadaşına ya da çalışanına aktarması işlerin daha hızlı ve sorunsuz olarak hızlı bir şekilde çözülmesini sağlar. İyi bir delegasyonda bunun en önemli faktörüdür. Delegasyon tanımlamak ve etkili delegasyonun faydalarını anlamak. Delegasyonu etkili yapmanın önündeki engellerin farkına varmak. Net ve açık bir iletişimin delege etmede ne kadar gerekli olduğunu görmek. İletişim ve delegasyonun aşamalarını öğrenmek. Takımınızı etkili bir şekilde yönetip liderlik etmek için delegasyon becerinizi geliştirecek bir eylem planı nasıl yapılır.
 

Eğitimin İçeriği

 • Delegasyon Nedir
 • Etkili Delegasyonun Önündeki Engeller
 • Delegasyonda İletişim
 • Delegasyon Nasıl Yapılmalıdır
 • Süreklilik Nasıl Sağlanır
 
 

15. İşe Alım Eğitimi

Doğru işe doğru elemanın yerleştirilmesi şirketlerin prestijini, verimliliğini, karlılığını direkt olarak etkileyen faktörlerden biridir. Bu eğitimde bir adayın nasıl değerlendirileceği ve kullandığımız değerlendirme araçlarının neler olduğunu öğreneceğiz.
 

Eğitimin İçeriği

 • İşe Alım Süreci ve Mülakat 
 • Mülakata Hazırlık ve  Mülakat Türleri
 • Kritik Başarı Unsurları
 • Bu eğitimde bir adayın nasıl değerlendirileceği ve kullandığımız değerlendirme araçları ile ilgili çalışacağız. Star Pie tekniği 
 • Görüşme Hataları
 • Aday Değerlendirme Aşamaları
 • Değerlendiricinin Rolü
 • Karar Zamanı
 
 
 

16. Eğitimcinin Eğitimi

Eğitim sunum becerilerinizi geliştirmenize ve katılımcılarınıza akılda kalıcı ve motive edici bir eğitim vermenize yarayacak araçlar ve bilgiler sunar. Bu eğitimden sonra eğitim vermeye başlayacak, bu tarzda verdiğiniz eğitimler ile kişisel gelişimize katkıda bulunacak ve destekleyeceksiniz. Eğitim ya da sunum yapacağınız her alanda yanınızda size yardımcı olacak bilgileri kapsar.
 

Eğitimin İçeriği

Eğitimin Yapılandırılması

 • Öğrenim Yapısı
 • Öğrenim Hedefleri
 • Eğitimcinin Özgüveni 
 • İletişim
 • Vücut Dili
 • Coşku
 • Özgüven 
 • İlişki Kurmak
 • Sesiniz
 • Tekrarlayan Rahatsız Edici Davranışlar
 • Katılım
 • Görsel Yardımcılar
 • Hafıza Destekleri
 • Hazırlık
 • Zamanlama
 • Soru Teknikleri
 • Destek
 • Konuya Hakim Olmak
 • Doğru Dengeyi Kurmak 
 • İşleyiş
 • Sizin Konuşmanız
 • Katılımcıların Konuşmaları ya da Çalışmaları
 • Bilgi ve Öğrenmenin Kontrolü
 • Doğru Dengeyi Kurup Kuramadığınızın Kontrolü

 

Eğitim Ortamının Yaratılması

 • Oda Yerleşimi
 • Müzik
 • Buz Kırıcılar ve Canlandırıcılar
 • Zorlu Katılımcılarla Baş Etmek
 • Liderlik Yönelim Stilleri
 • 20 Yeni Yönetici Hatası ve Deyimler Semineri 
 • Potansiyel Liderler
 • Farkındalık Atölyesi
 • Mükemmel İnsan, Mükemmel Sonuç
 
 

 ...Mükemmelliğe İlerle

Program Başvuru Formu
Program :
Ad, Soyad :
E-Posta :
Telefon :
Bulunduğunuz İl :
İsteğiniz :
Mesajınız :
   
Güvenlik Kodu :